سلام توروزی به شما از ذبی

فرصتی دست داد تا امسال یک هقته ای رو دبی باشم.امشب بلیط کنسرت اندی و شهرام و لیلا و آرش رو تهیه کردم و دارم میرم اونجا.اگه بعدا فرصتی دست داد اونی که اون کنار پیش بقیه نشیته منم. یادتون باشیه

تازه باهاشون شرط کردم که موسیقی مجاز بخونن. و منم مثل مشایی تا آخرش بشیتم نیگاه کنم.

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
hamidi

بجای ما هم حال بفرمائید .. به ما هم سری بزن www.p.persianblog.ir