مرا دوست بدار

ما از جنس رویاهایمان هستیم

مرا دوست بدار اندکی ولی طولانی

بهترین دوستان میدانند که چقدر خل هستی ولی باز هم مایلند با تو دیده شوند .

قلبت را دنبال کن اما مغزت را با خودت ببر

من میهنم را دوست دارم این دولتم است که مرا میترساند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید