# روزمره

قهرمانان ادوار مختلف جام جهانی

2010:اسپانیا2006:ایتالیا2002:برزیل1998:فرانسه1994:‌برزیل1990:آلمان1986:آرژانتین1982:ایتالیا1978:آرژانتین1974:آلمان1970:‌برزیل1966:انگلیس1962:برزیل1958:برزیل1954:آلمان1950:اروگوئه1946:‌این سال به خاطر جنگ جهانی برگزار نشد1942:‌این سال به خاطر جنگ جهانی برگزار نشد1938:‌ایتالیا1934:ایتالیا1930:‌اروگوئه
/ 0 نظر / 3 بازدید