آقا یا خانم

چرا هر چی موجود بده آقا ست مثل آقا گرگه آقا دیوه آقا سگه آقا ببره

و هر چی موجود نازنین و خوبه خانمه مثل خورشید خانم مهتاب خانم پروانه ها توی داستانها و نمایشها همشون خانم هستند

من بهتون میگم چون وقتی ما آقایون در بیرون از خونه مشغول کار کردن و زحمت کشیدن بودیم خانمها با اون حس بدبینی افراطیشون برای خوابوندن بچه ها این داستانها رو ساختند و مردها رو اولین شخص منفی داستانها قرار دادند.

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
مرضی جون

oh!مردم چه قدر شاکی میشن ؟ فکر کنین ببینین چی دیدیم که هر چی بده نسبت میدن به شما؟