2011 سال دیکتاتور مردگی

مطمئنم که در سالهای بعد یک بخش خیلی مهمی از کتابهای تاریخ به سال 2011 اختصاص خواهد یافت و حتما تو امتحانها هم کلی سوال از این بخش میاد.

ببینین که حکومنهای چندین و چند ساله سرنگون شدن و دیکتاتورها یا کشته شدن یا فراری شدن و این آخریش هم به مرگ طبیعی مرد و رفت اون دنیا

ای کاش این سال به اندازه چند سال طول میکشید.سالی که حسابی یک ترس مبهم رو به جان همه دیکتاتورها انداخت.

 به قول احمد شاملو

در مردگان خویش نظر میبندبم با طرح لبخندی

و نوبت خویش را انتظار میکشیم به هیچ لبخندی

/ 2 نظر / 11 بازدید
اميد

[تایید] مث هميشه جالب و قابل تامل بود