نفت دارد به سر سفره ها می آید

خیلی مردم کم طاقت و قدرنشناسی هستید.صبر هم که ندارید.اینهم شد.بالاخره دولت به قولش عمل کرد و نفت را سر سفره های می آورد.می پرسید چطوری؟

ده همینه که میگم صبر ندارید خوب با تحریم نفت ایران توسط اروپا و ژاپن و استرالیا و بدون خریدار ماندن نفت بزودی دولت بجای پول نفت خود نفت را به شما می دهد حالا هر جا دوست دارین بزارینش

 

/ 0 نظر / 7 بازدید