پسته

لطفا همفکری کنید و با این قیمت گزاف پسته برای این شعر بچه گانه یک جایگزین پیدا کنید :

میرم مدرسه جیبام پر از فندق و پسته 

میرم مدرسه 

/ 0 نظر / 11 بازدید