جناب آقای احمدی نژاد بخوانند

جناب آقای احمدی نژاد یا می دانید که بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ دنیا در دولت شما شکل گرفته و بوجود آمده است.قطعا میدانید که شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا در تاریخ 28 خردادماه 85 بوجود آمد و در فاصله تنها دو سال با پول یامفت بیت المال از سرمایه 50 میلیون تومانی به 20 میلیارد افزایش پیدا کرد. و قطعا میدانید که گناهکاران اصلی این پرونده منصوبان شما بوده اند.یعنی به هیچ طریقی نمی توانید دولت قبلی را ولو به اندازه یک سر سوزن مقصر بدانید.

لذا لطف کرده آن لیست معروف را در جیب خود قرار داده و تنها به همین پرونده برسید یا حداقل جلو اعمال فشار را بگیرید. 

/ 0 نظر / 6 بازدید