چی بگم

اعتبار پاسپورت یک کشور، معادل  اعتبار سیاست خارجی و توانایی دیپلماتیک اون کشوره و نمیشه همین طوری به شعارها و ادعا هایی که صورت می گیره، اعتنا کرد
حالا اعتبار ها رو نگاه کنید
در دنیای جهانی شده امروز، محدودیت ویزا نقش مهمی در کنترل مسافران و جهانگردان بین کشورها ایفا می کند. شرایط اخذ ویزا بیانگر روابط بین کشورها بوده و روابط و شرایط یک کشور را در جامعه بین المللی نشان میدهد
براساس گزارش منتشر شده شرکت هنلی و همکاران در زوریخ : سویس (چهارشنبه جون 27 سال 2007) مشخص گردید که شهروندان کشورهای آمریکا، دانمارک، و فنلاند بیشترین آزادی برای مسافرت بدون داشتن ویزا را دارا هستند..
شهروندان این سه کشور می توانند بدون اخذ ویزا به 130 کشور دنیا مسافرت کنند. بعد از این کشورهای آلمان، ایرلند و سوئد قرار دارند که شهروندان آنها می توانند بدون اخذ ویزا به 129 کشور مسافرت کنند.
همچنین شهروندان ژاپن، انگلستان، فرانسه و ایتالیا می توانند به 128 کشور ، کشورهای کانادا، استرالیا، لوگزامبورک و نیوزیلند به 125 کشور بدون اخذ ویزا مسافرت کنند.
 
بلژیکی ها با مسافرت بدون ویزا به 127 کشور در رده چهارم جدول هستند.
در جدول زیر رتبه کشورها بر حسب دسترسی به مسافرات آزاد و بدون محدودیت های اخذ ویزا نشان داده شده است.
نام کشور و تعداد کشورهایی که شهروندان آن می توانند بدون اخذ ویزا مسافرت کنند:
Finland : 130  
Denmark : 130  
United States : 130  
Germany : 129  
Ireland : 129  
Sweden : 129  
Britain : 128  
France : 128  
Italy : 128  
Japan : 128  
Belgium : 127  
Norway : 127  
Spain : 127  
Switzerland : 126  
Netherlands : 126  
Austria : 125  
Canada : 125  
Luxembourg : 125  
New Zealand : 125  
Portugal : 123  
Singapore : 122  
Australia : 120  
Greece : 120  
Iceland : 120  
Malaysia : 120  
Liechtenstein : 116  
South Korea : 115  
Malta : 115  
Cyprus : 113  
Hong Kong : 110  
Chile : 109  
San Marino : 109  
Monaco : 108  
Poland : 106  
Slovenia : 105  
Israel : 104  
Argentina : 101  
Brunei : 101  
Hungary : 101
 
Andorra : 99  
Brazil : 99  
Uruguay : 99  
Czech Republic : 98  
Mexico : 98  
Slovakia : 97  
Costa Rica : 95  
Lithuania : 94  
Venezuela : 92  
Estonia : 91  
Latvia : 91  
Vatican City : 87  
Croatia : 84  
Bolivia : 83  
Bulgaria : 83  
Guatemala : 82  
Panama : 82  
Paraguay : 82  
El Salvador : 81  
Honduras : 80  
Nicaragua : 75  
Romania : 73  
Barbados : 71  
Bahamas : 71  
Macau : 71  
Trinidad and Tobago : 66  
South Africa : 65  
St.Vincent and Grenadines : 64  
St.Lucia : 63  
Antigua and Barbuda : 63  
St. Kitts-Nevis : 62  
Grenada : 60

Belize : 58
Jamaica : 57
Solomon Islands : 54
Guyana : 53
Gambia : 53
Dominica : 52
Mauritius : 52
Seychelles : 52
Turkey : 52
Lesotho : 51
Tuvalu : 50
Kiribati : 49
Western Samoa : 49
Botswana : 48
Malawi : 48
Fiji : 47
Sierra Leone : 47
Vanuatu : 47
Kenya : 46
Maldives : 46
Swaziland : 46
Tonga : 46
Ghana : 45
Zambia : 45
Nauru : 44
Taiwan : 42
Ecuador : 41
Namibia : 41
Papua New Guinea : 41
Peru : 41
Tanzania : 41
Zimbabwe : 41
Suriname : 40
Kuwait : 39
Mauritania : 39
Uganda : 39
Bahrain : 38
Mali : 38
Tunisia : 38
Guinea : 37
Ivory Coast : 37
Niger : 37
Qatar : 37
Senegal : 37
Benin : 36
Cape Verde : 36
Marshall Islands : 36
Oman : 36
Burkina Faso : 35
Nigeria : 35
Russia : 35
Togo : 35
United Arab Emirates : 35
Guinea-Bissau : 33
Micronesia : 33
Philippines : 33
Belarus : 32
Colombia : 32
Palau Islands : 32
Serbia-Montenegro : 32
Ukraine : 32
Liberia : 31
Macedonia : 31
Saudi Arabia : 31
Morocco : 30

Indonesia : 29
Moldova : 29
Thailand : 29
Azerbaijan : 28
Bangladesh : 28
Central African Republic : 28
Georgia : 28
Kazakhstan : 28
Kyrgyzstan : 28
Armenia : 27
Chad : 27
Congo Brazzaville : 27
Cuba : 27
Tajikistan : 27
Cameroon : 26
Bosnia and Herzegovina : 25
Dominican Republic : 25
India : 25
Madagascar : 25
Egypt : 24
Gabon : 24
Mongolia : 24
Uzbekistan : 24
Algeria : 23
Rwanda : 23
Haiti : 22
Mozambique : 22
Sao Tome and Principe : 22
Sri Lanka : 22
East Timor : 21
Jordan : 21
Comores Islands : 20
Equatorial Guinea : 20
Eritrea : 20
Laos : 20
Nepal : 20
Angola : 19
Bhutan : 19
Djibouti : 19
Libya : 19
Turkmenistan : 19
Burundi : 18
China : 18
Ethiopia : 18
North Korea : 18
Vietnam : 18
Yemen : 18
Albania : 17
Cambodia : 17
Lebanon : 17
Pakistan : 17
Sudan : 17
Congo : 16
Syria : 16
Iraq : 15
Myanmar : 15
Somalia : 15
Iran : 14

Afghanistan : 12
/ 0 نظر / 9 بازدید