دلتنگ

‫اینجا آسمان ابریست، آنجا را نمیدانم... اینجا شده پائیز، آنجا را نمیدانم... اینجا فقط رنگ است ، آنجا را نمیدانم. اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمیدانم‬
/ 0 نظر / 7 بازدید