به سوی احمدی نژاد کفش پرتاب شد

من این حرکت را ناپسند دانسته و تائید نمیکنم.اما توجه به دونکته حائز اهمیت است :

1- صدا و سیما خاطرش هست در زمانی که آن عراقی موسوم به زیدی به سوی جرج بوش کفش پرتاب کرد چقدر ذوق زده شد و تا چند ماه آنرا تکرار کرد و آنرا نمادی از تنفر مردم عراق از سیاست های دولت آمریکا دانست.خوب وقتی مرگ خوب باشد انهم برای همسایه اینطوری میشود دیگر

2-آقای احمدی نژاد هم بهتر از هز کسی میداند که گرانی و تورم و بیکاری چه بروز مردم آورده است پس بهتر است در جمع در خصوص بهبود شاخص های کسب و کار قدری با احتیاط تر اظهار نظر کند.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید