جدایی نادر از سیمین

 

اصغر فرهادی همراه با پیمان معادی به روی صحنه رفت و جایزه را از مدونا گرفت و گفت " داشتم فکر می کردم که اگر جایزه را گرفتم از کی تشکر کنم از مادرم، از پدرم، از همسر مهربانم، از گروه فیلمم؟ اما حالا می خواهم از مردمم بگویم . آنها مردمی صلح دوست  هستند ... متشکرم"

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید