اظهار نظر از نوع وزارتی

روزنامه کیهان دیروز مورخ ٨٩/۵/٢۵ از قول آقای وزیر راه چنین تیتر زده بود.

ورود ١٧ فروند ایرباس به ناوگان هوایی کشور

 

حالا بخوانیم چگونگی ورود را به نقل از وزیر

تا کنون ۵ فروند هواپیمای ایرباس به کشور وارد شده و قرار است شش فروند دیگر وارد شود و یکی از شرکتهای خصوصی هم ۶ فروند ایرباس خریداری کرده که به زودی وارد میشود

یعنی ۵ داریم + ۶ تا که نداریم +۶ تا دیگه که اونا ندارند میکنه ١٧ فروند

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید