ما بلافاصله جای خالی نفت ایران را پر می کنیم

جمله بالا را آقای نعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در پاسخ تهدید چند روز قبل ایران بیان کرده است.

ایران چند روز پیش گفته بود اگر همسایگان جنوبی ما با استفاده از جایگزینی نفت شان به جای نفت ایران، با کشورهای ماجراجو همکاری کند این کشورها هم در حوادث بعدی شریک هستند.

منظور عربستان از پاسخ به تهدید ایران از چند منظر قابل بررسی است :

ابتدا اینکه این کشور با توجه به نقش خود در دنیای اسلام و روابط بهینه با غرب تهدید ایران را بلافاصله تبدیل به یک شعار تو خالی کرد که اگر پاسخ ایران را در پی نداشته باشد تمام تلاش ایران علی الخصوص مانور نظامی روزهای اخیر ایران را بی ارزش کرده و عملا ایران اگر این حرف را نزده بود وزین تر بود.

دوما این حرف عربستان را بدین نحو میتوان تفسیر کرد که کشورهای نفتی منطقه و در راس آن عربستان به هیچ عنوان تمایلی ندارند که ایران نفت را برا ی برون رفت از این بن بست سیاسی دست آویزی قرار بدهد و عملا به ایران فهمانده است که مشکل خود را نه در تنگه هرمز که در جای دیگر و به شکلی دیگر حل کند.

سوما عربستان با در دست داشتن کارتهای بازی تنها برگ مهم انرژی را نیز از دستان ایران خارج ساخت و ایران را تنها و در مقابل اپک قرار داد.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید