توصیه احمدی نژاد به راننده شخصی اش

توصیه احمدی نژاد به راننده شخصی اش
این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد که رئیس جمهور از راننده خود خواسته بودند که هر وقت یک یا چند زن صندلی عقب سوار خودرو می شوند، آئینه وسط را بالا بزند.
در حالی که در ادامه موج انتقادات علیه سخنان تامل برانگیز رییس جمهور، موضع گیری‌ها همچنان ادامه دارد یک نماینده مجلس تاکید می‌کند که احمدی نژاد تقید زیادی به رعایت حیا، عفاف و حجاب دارد.

طیبه صفایی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار جهان گفت: با پیگیریهای نمایندگان و دغدغه های مراجع عظام، ائمه محترم جمعه و مردم هم اکنون اقدامات چشمگیری در وزارت کشور و ادارات دولتی جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حال انجام است.

رییس فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: یکی از وزارتخانه هایی که ابهامات زیادی در حوزه عفاف و حجاب داشت و توجهی به قانون گسترش عفاف و حجاب نمی کرد؛ وزارت بازرگانی بود که خوشبختانه این دغدغه برای وزیرمحترم بازرگانی آقای غضنفری بوجود آمده تا از تولیدات داخلی در حوزه لباس و صنعت پوشاک اسلامی حمایت کنند.

صفایی ضمن اشاره به گوشه ای از سخنان رییس جمهور، تاکید کرد: شاید از برخی سخنان ایشان عدم اعتقاد کافی به عفاف و حجاب برداشت شود اما به واسطه برخی رفتارهایی که از رییس جمهور دیده ام مطمئنم حجاب و عفاف زنان از دغدغه های جدی رییس جمهور می باشد.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: یکی از این رفتارها که میتوانم اشاره کنم این است که چندین بار که من به همراه همسر رییس جمهور در اتومبیل بودیم و رییس جمهور هم حضور داشت، ایشان به لحاظ حفظ شئونات از راننده میخواستند که آینه وسط را بالا زده تا چهره مسافرین صندلی عقب در آینه دیده نشود.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد که رئیس جمهور از راننده خود خواسته بودند که هر وقت یک یا چند زن صندلی عقب سوار خودرو  می شوند، آئینه وسط را بالا بزند.
/ 0 نظر / 11 بازدید