درسته

درسته که جهرمی مختلس داماد آقای ناطق نوری هستن ایشون؟

درسته آقای کامران دانشجو که اتفاقا مسوول انتخابات وزارت کشور هم بودند داماد آقای جنتی هستن ابشون؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید