اگر این عادات بد را دارید از محل کاز اخراج می شوید

1- انجام کارهای شخصی اینترنتی در طول ساعت کاری: اگر هر روز عادت دارید چت کنید، خرید های آنلاین تان را در محل کار انجام دهید، یا مدام در فیس بوک بچرخید ، مطمئنا کارتان را از دست می دهید.کارفرمای شما می تواند کارهای شما را زیر نظر بگیرد و این عادت ها برایتان مشکل ساز خواهد شد.


2- شکایت کردن از رییس یا مدیرتان: شما هیچوقت نمیدانید که چه کسی دارد به حرف هایتان گوش می دهد حتی اگر رابطه خوبی با شنونده حرفهایتان داشته باشید ممکن است حرفهایتان به گونه ای به گوش مدیر یا رییس تان برسد و...


3- قبول نکردن اشتباهات: هر کسی ممکن است اشتباه کند، اما بهتر است زمانیکه اشتباه می کنید مسئولیت آن را به عهده بگیرید. این مسئولیت پذیری شما به مذاق کارفما بیشتر خوش می آید تا فرار کردن از آن!


4- عصبانی شدن در محل کار: هر کسی ممکن است در محل کار عصبانی شود ، اما بهم زدن در ، کوبیدن کتاب و خودکار روی میز کار چندان جالبی نیست. اینگونه شما شخصیت فردی عصبانی را از خود نشان می دهید که کار کردن با او برای دیگران سخت است.


5- عقب انداختن کارها: هر کاری اعم از کارهای کوچک و بی اهمیت یا پروژه های بزرگ باید سر وقت و در موعد مشخص خود آماده تحویل باشند. اگر انجام آنها را به تعویق بیندازید دچار دردسر خواهید شد.


6- حرف زدن بیش ا زحد با همکاران و سرسری انجام دادن کارها: خیلی خوب است که فرد اجتماعی باشید اما اگر این روابط روی کارتان تاثیر گذار باشد مطمئن باشید کارتان را از دست خواهید داد.


7- پنهان کردن چیزها: اگر اتفاق بدی برای پروژه ای که در دست دارید افتاده ، یا کاری که انجام می دادید با مشکل مواجه بشود و شما آن را از مدیرتان پنهان کنید ، اعتماد و اطمینان او به شما کم شده و ممکن است از کار اخراج بشوید.

نقل از پرشین وی

/ 0 نظر / 9 بازدید