شعری از حکیم توس در باب حمله اعراب به ایران

روزی یک خبرنگار از حسنین هیکل نویسنده شهیر مصری پرسیدند شما که تاریخا عرب نبودید چرا همینک عرب هستید گفت ما مثل شما فردوسی نداشتیم.

و اما این شعر که امروز مجدد برایم یادآور شد و دوباره تاثیر گذار بود :

چو بخت عرب بر عجم چیره شد                          همی بخت ساسانیان تیره شد

بر آمد ز شاهان جهان رو  قفیز                           نهان شد زر و گشت پیدا پشیز

دگرگونه شد چرخ گردون بچهر                            ز آزادگان پاک ببرید مهر

به ایرانیان زار و گریان شدم                               ز ساسانیان نیز بریان شدم

  دریغ آن سر و تاج و آن مهر وداد                       که خواهد شدن تخت شاهی بباد

کز این پس شکست آید از تازیان                        ستاره نگردد مگر بر زیان

چو با تخت منبر برابر شود                                همه نام بوبکر و عمر شود

تبه گردد این رنج های دراز                               نشیبی دراز است پیشش فراز

نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر                      ز اختر همه تازیان راست بهر

ز پیمان بگردند و ز راستی                               گرامی شود گژی و کاستی

رباید همی این از آن آن از این                          ز نفرین ندانند باز آفرین

نهانی بتر ز آشکارا شود                                 دل مردمان سنگ خارا شود

شود بنده ی بی  هنر شهریار                          نژاد و بزرگی نیاید بکار

به گیتی نماند کسی را وفا                             روان و زبان ها شود پر جفا

از ایران و از ترک و از تازیان                              نژادی پدید آید اند میان

نه دهقان  همه ترک و تازی بود                       سخن ها بکردار بازی بود

نه جشن و نه رامش نه کوهر نه نام                 بکوشش زهر گونه سازند دام

بریزند خون از پی خواسته                              شود روز گار بد آراسته

زیان کسان از پی سود خویش                        بجویند و دین اندر آرند پیش

ز پیشی و بیشی ندارند هوش                       خورش نان کشکین و پشمینه پوش

چو بسیار از این داستان بگذرد                       کسی سوی آزادگان ننگرد

/ 2 نظر / 12 بازدید
تالار گفتمان اویتـا

با سلام .. شما به تالار گفتمان اويتّا، انجمن ايرانيان دعوت شده ايد. با ثبت نام در اين تالار شما مي توانيد در بحث ها شرکت کرده و از مطالب سايت استفاده کنيد. تالار گفتمان اويتّا داراي بخش هاي شامل جديدترين اخبار سراسر دنيا، جديدترين مطالب علمي، بخش نرم افزار و سخت افزار و مطالب کامپيوتري، موبايل، دانلود جديد ترين کتاب ها و مجلات، ادبيات رمان و داستان کوتاه، سينما، موسيقي،ورزش،درس و دانشگاه،سلامت و پزشکي،مطالب طنز،آشپزي و خانواده و داراي بخش جداگانه جهت سرگرمي و دوستيابي مي باشد

تالار گفتمان اویتـا

با سلام .. شما به تالار گفتمان اويتّا، انجمن ايرانيان دعوت شده ايد. با ثبت نام در اين تالار شما مي توانيد در بحث ها شرکت کرده و از مطالب سايت استفاده کنيد. تالار گفتمان اويتّا داراي بخش هاي شامل جديدترين اخبار سراسر دنيا، جديدترين مطالب علمي، بخش نرم افزار و سخت افزار و مطالب کامپيوتري، موبايل، دانلود جديد ترين کتاب ها و مجلات، ادبيات رمان و داستان کوتاه، سينما، موسيقي،ورزش،درس و دانشگاه،سلامت و پزشکي،مطالب طنز،آشپزي و خانواده و داراي بخش جداگانه جهت سرگرمي و دوستيابي مي باشد