""توزیع ارزان قیمت سیب و پرتقال در سال جاری بترتیب با نرخ 800 و 750 تومان در حالی صورت می گیرد که در سال 83 نرخ هر کیلوگرم از این میوه ها بالغ بر دو هزار و 500 تومان بود."" (ایرنا)

در راستای کنترل قیمت سیب در شب عید

ای ول  ای ول داش محمود و ای ول ای ول ای ول