مدیر تنظیم بازار میوه وزارت بازرگانی اعلام کرد: قیمت پرتقال و سیب به ترتیب به ازای هر کیلو 6500 و 7500 ریال تا پایان فروردین ماه تغییری نخواهد داشت و ثابت باقی می ماند

میهمانهای نوروزی که با پایان یافتن تعطیلات عید نتوانستید به منزل ما حمله کنید با توجه به ثبات قیمتها در خدمتیم.بدیهی است این اعلامیه تا پایان فروردینماه و به شرط ثبوت قیمتها هر کدام که زودتر اتفاق بیافتد اعتبار دارد.