سه شنبه ١٧ فروردین ماه ٨٩

آقای دکتر احمدی نژاددر جریان بازدید از مجتمع اردوگاه‌های اسکان اضطراری بشارت در غرب تهران در جمع نیروهای امدادی و خدماتی سخن می‌گفت، اظهار داشت: ...

وی با تاکید بر اینکه یک چهارم مردم استان تهران امکان زندگی در سایر نقاط کشور را دارند، از ساکنان پایتخت خواست که موضوع مهاجرت از تهران را جدی بگیرند.

منظور آقای رئیس جمهور کدام یک چهارم میباشد :

الف-یکچهارمی که به ایشان رای ندادند.

ب-یکچهارمی که به رقیب ایشان رای دادند.

ج-یکچهارمی که جانشان در خطر است.

د-یکچهارمی که به بقیه رای دادند.