"مدیر آرامستان بهشت رضا (ع) مشهد در حاشیه بازدید خبرنگاران از خودروهای جدید بخش خصوصی سازمان فردوس ها اظهار داشت : درخصوص حمل متوفی در سالهای قبل از تابوت  جنس چوب استفاده می شده است که در حال حاضر برای حمل و نقل آسان و ضدعفونی بهتر,برای ساخت تابوت از پلاستیک استفاده شده است.وی در خصوص شست و شوی متوفی با دستگاه مکانیزه نیز گفت : ماشین شست و شوی متوفی در مرحله طرح مطالعاتی است که در آن مسایل شرعی در نظر گرفته شده است و تا سال آینده توسط دانشگاه فردوسی مشهد ساخته می شود."روزنامه خراسان-رضوی 5شنبه 28آبان 1388

با توجه به مسئله بالا مطلوبست :

1-       آیا در همه حوزه ها نیازمند پیشرفت و بکارگیری تکنولوژی هستیم؟

2-       نحوه معدوم کردن تابوتهای شکسته و حصول اطمینان از عدم بکارگیری آنها در چرخه مجدد استفاده از پلاستیک تعریف شده است؟

3-       با توجه به رشته های تحصیلی متعدد در دانشگاه فردوسی مشهد کدامیک از گروههای تحصیلی (مکانیک-برق-الهیات و ...) عهده دار طراحی و ساخت این دستگاه می باشند؟

4-       با توجه به آناتومی متفاوت مرد و زن آیا طراحی این دستگاه برای مرحوم و مرحومه ها متفاوت می باشد ؟

5-       آیا نفر یا نفراتی برای کنترل کیفی و نظارت بر عملکرد دستگاه وجود دارند؟

6-       آیا این دستگاه حسب نیاز طراحی و ساخته شده است؟

7-       مزایای این دستگاه نسبت به روش مرسوم و متداول فعلی چیست؟

8-       اگر موجب ارتقا کیفی شستشو می شود چه کسی بایستی پاسخگوی متوفیان ماضی باشد؟

9-       اگر این امر منجر به سرعت در امر شستشو شده آیا امار مرگ و میر افزایش داشته یا آمار غسالین کاهش یافته است؟

10-                   آیا بکارگیری این دستگاه منجر به صرفه جویی در مصرف آب و سایر مواد شوینده خواهد شد؟

11-                   آیا انتخاب روش شستشو بصورت دستی یا با ماشین توسط بازماندگان میسر است؟

12-                   چه توجیه اقتصادی یا مذهبی در پشت ساخت این دستگاه بوده است؟

13-                   آیا امکان صدور این دستگاه به خارج از کشور میسر است و اکر نمونه خارجی از این دستگاه موجود است آیا امکان رقابت با نمونه خارجی میسر است؟

14-                   بدلیل اینکه مردم از مراجع مختلف تقلید می کنند بایستی کاربرد این دستگاه به لحاظ شرعی به تائید انان برسد ؟