مجلسیان در قانون بودجه دو تغییر عمده را که از نظر مردم منطقی به نظر میرسد در لایحه دولت اعمال کردند.

اولی کاهش سطح درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و

دومی کاهش تعرفه ورود ماشین های سواری به کشور

قطعا بر کسی پوشیده نیست که هزینه خرید یک خودرو تولید داخل در ایران چندین برابر خرید همان خودرو در کشورهای خارجی است .و همچنین این قیمت برابر و یا حتی گرانتر از برندهای معروفی چون تویوتا هیوندای و ... در همان کلاس میباشد.جفای رفته بر مردم از سوی خودروسازهای داخلی ناشی از فقدان کیفیت و گرانی بر تن و بدن جامعه کاملا مشهد است.

اما خودروسازهای داخلی به عوض اتخاذ تصمیمات علمی و ارتقاء مدیریت خود بر صنعت ساخت متاسفانه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را تفسیر به رای کرده و قطعا در صدد بر خواهند آمد که تعرفه را به همان نرخ قبلی برگردانده و دوباره به خواب خرگوشی فرو بروند .امیدوارم مجلس به حق بر تصمیم عاقلانه خود پافشاری کرده و کوتاه نیاید.همانطور که در طی سالیان گذشته شیب کیفیت تولیدات منفی بوده بدیهی است هر گونه نرمشی از این دست منجر به عدم اجرای تعهدات خواهد بود.

و اما عین قضیه فوق را از سوی دولت در بحث حذف یارانه ها شاهد هستیم .این یک امر مسلم و بدیهی است که با حذف ناگهانی و وارد شدن شوک قیمتی نتوانیم اثرات ناشی از آنرا کنترل کنیم و یا به مصرف کنندگان  فرصت کافی جهت تغییر از این وضعیت به وضعیت بهتر را بدهیم.

تصور فرمائید کارخانه تولیدی که از انرژی برق و گاز بطور همزمان در سیستم تولیدی خود استفاده میکند چگونه میتواند با قطع ناگهانی و یا افزایش یک مرحله ای قیمت این شوک را مهار کرده و برنامه ریزی لازم را برای تولید و یا استفاده از منابع ارزانتر بانجام برساند.

مع الوصف امیدواریم که مجلس با حفظ استقلال خود دولت را در قانون بودجه مصوب فعلی هدایت کند.