برادر محترم آقای دکتر احمدی نژاد

بابا خودت کلاهت رو قاضی کن.من امسال هیچ مسافرتی نرفتم.رفتم سر کار و اومدم خونه.خیلی ناپرهیزی کرده باشم هفته ای یکی دو روز رفتم با خانواده به بازار برای خرید که اونهم حداقل یکبارش پیاده بوده.حالا هم که عید داره میاد و میخواهم برم مسافرت هیچی بنزین ندارم.ارگ هم بخوام بنزین آزاد مصرف کنم این ماشینهایی که ایران خودرو و سایپا میدن به مردم بنزیم نمی سوزونند بلکه بنزین می خورند حالا بیا یک آقایی بکن و این سه ماهه اول سال سفرهای استانی نرو سهمیه بنزین هیئت و بده به من و امثالهم بلکه امساله رو یک سفری بریم.

ممنون