مادر بزرگ من برای معالجه اش حتما بایستی در یک بازه زمانی کوتاه یک تا دو عمل چراحی را انجام بدهد.اما متاسفانه بدلیل وجود بیماریهایی نظیر دیابت و از همه مهمتر کهولت سن بنا به توصیه دکتر نمیتواند این عمل های جراحی را انجام دهد.

شرایط اقتصادی فعلی ایران هم بی شباهت به حال مادربزرگ نیست.اگر چه اقتصاد ما پیر نیست اما به همان اندازه ناتوان است.و باتوجه به بی ثباتی آن در حال حاضر نمی توان هیچ عمل جراحی کوچک یا بزرگ درمانی یا زیبایی بر روی آن انجام داد.

تیم اقتصادی دولت دهم حکایت آن دسته از طبیبانی را دارند که بیماری بیمار خود را متوجه نشده اند و سعی می کنند با تجویز داروی های مختلف و گرفتن بازخورد از بیمار به نتیجه درست برسند.که نمونه اعلام خوشه ها و بازپس گیری آن در همین دسته قرار می گیرند.

مع الوصف امیدوارم نمایندگان ملت به این نکته برسند که این زخم کهنه نبایستی دستکاری شود ابتدا بایستی در یک نسخه فشرده و در مدت کوتاه و با راهکارهایی نظیر کارت سوخت و کنترلهای بیشتر وضعیت حال بیمار را ثابت نکه داشت و بعد به جراحی دست زد.