این روزها که نمایندگان مشهد به حق سخت بدنبال دریافت بودجه ای برای ساختن پایتخت معنوی ایران هستند اتفاقاتی در فاصله ای کم بوقوع پیوست که این مسئله را تحت الشعاع خود قرارداد.سقوط هواپیماهای ورودی و خارج شدن و آتش سوزی قطارهای خروجی و البته تصادفات جاده ای که در همه جای ایران روزانه بوقوع می پیونددشواهدی از این دست هستند.

.هر مسافری ابتدای امر و قبل از فکر به اینکه در مشهد چه کند به این فکر است که چگونه به این شهر برسد.حال صرف نظر از اینکه سرنوشت این بودجه به کجا خواهد انجامید همینک متولیان امر بایستی فکری برای رسیدن  زائرین به مشهد و بالعکس به شکلی امن و مطمئن داشته باشند.لذا امیدوارم با توجه به پتانسیلهای اقتصادی بالایی نظیر آستان قدس رضوی که در مشهد وجود دارد سرمایه گذاری مناسب جهت ایجاد و بازسازی ظرفیتهای هوایی و ریلی و جاده ای برای رسیدن به مشهد صورت پذیرد.

در ره خانه لیلی که خطر هاست در آن       شرط اول قدم آنست که مجنون باشی.