به زیباترین پیامک در خصوص چهارشنبه سوری که به انتخاب مدیر سایت انجام میگیرد جوایزی به شرح ذیل اعطا می شود :

نفر اول 100000 ریال

نفر دوم 50000 ریال

نفر سوم 50000 ریال

لطفا مطالب خود را برای ما بفرستید.(ذکر شماره حساب الزامی است.ضمنا در صورت تمایل می توانید نام سایت خود را برای ما بفرستید تا در لینکدونی سایت خوشه چین درج شود.