"آیا می دانید یکی از راههای مهم انتقال ویروس آنفولانزای خوکی دست دادن می باشد.همکاران گرامی لطفا ازدست دادن و روبوسی کردن بپرهیزید."

این روزها عبارت فوق تقریبا درهمه تابلوی اعلانات ورودی سازمانها و ادارات جا خوش کرده و روابط اجتماعی به شکل پیچیده ای درهم گره خورده است. دست دادن با اکراه صورت می پذیرد این مطلب را به راحتی می توان از چهره طرف مقابل خواند.

اگر قبلا دست دادن روشی برای انتقال دوستی ها و فشردن آن نشانی از محبت بود اکنون این کانال مسدود شده است.

"اگر دستی سوی کسی یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که...."

سردی این بیماری بر مراودات و روابط اجتماعی سایه افکنده است .اخلاق پسندیده ای از قبیل دید و بازدید ها با توجه به موج سوم این بیماری ترک شده و یا کاهش یافته است. روش انتقال این بیماری تقریبا غیر قابل کنترل می باشد.ویروسها به سلاح جدید همه گیری مجهز شده اند. فرق نمی کند در کشور شما خوک باشد یا نباشد این بیماری بیشتر توسط نزدیکان شما به شما انتقال می یابد.بخاطر بیاورید که بیماری مهلک آنفولانزای پرندگان فقط از طریق پرندگان و در تماس مستقیم با گوشت و پوست حیوان منتقل می شد.حال با توجه به پیشرفت اینچنینی ویروسها که گویا در آزمایشگاههای مجهز فرازمینی جهش داده می شوند دانش پزشکی چقدر رشد پیدا کرده است ؟

 آیا پزشکان هم مانند نیروی پلیس بعد از وقوع  می خواهند به دست گیری  بپردازند؟

اول جنون گاوی

دوم آنفولانزای پرندگان

و حالا هم آنفولانزای خوکی

و اما بعد نوبت کیه ؟