عصرایران- رییس جمهور که امروز برای ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی رفته بود، به جای لوح فشرده بودجه سال 89 سهوا یک عدد سی دی خام تحویل علی لاریجانی رییس مجلس هشتم داد.

به نظر شما دلیل اشتباه فوق چه بوده است :

- کارشناسان جدید که جایگزین کارشناسان قدیم شده اند مقصر بوده اند.

-سی دی چینی بوده است.

-درایور کامپیوتر مربوطه چینی بوده است.

-کارشناسان گفته اند ما که نمی خواهیم به این بودجه عمل کنیم پس پر و خالی فرقی نمی کند.

-قرار نبود مجلسیان وارد جزئیات بودجه شوند.

-قرار نبود مجلسیان نیمه خالی لیوان را ببینند.

-بودجه در سال اصلاح الگوی مصرف نوشته شده است.