یکی از روشهای آدم کشی در فیلمهای حادثه ای استفاده از یک کلت کمری رولول که در داخل ان یک گلوله داشت بود.

بزن فیلم تفنگ را روی شقیقه متهم قرار می داد و ماشه را می چکاند مجرم اگر خوش شانس بود از تفنگ گلوله ای خارج نمی شد و جان سالم به در می برد.و گرنه در دم هلاک میشد.

حالا حکایت وسایل نقلیه بین شهری و جاده ها و ... با جان مسافرین حکایت همان اسلحه و گلوله است منتهی مراتب با توجه به اینکه احتمال وقوع سوانح در اتوبوس و هواپیما و قطار و ماشین شخصی به یک اندازه است این بار متهم بدلیل وجود گلوله بیشتری در خشاب شانس کمتری برای جان بدر بردن دارد.