چندی پیش از جلو یک مغازه عرضه کننده محصولات پروتئینی رد می شدم که عبارت ؛بوقلمون تازه رسید؛ توجه مرا به خودش جلب نمود.داخل شدم و یک بسته از گوشت بوقلمون را خریداری کردم.در منزل بعد از پخت متوجه شدیم که گوشت بوقلمون تازه نبوده و یخ زده است.

چند روز بعد که از همان مسیر عبور می کردم معترض فروشنده شدم که ؛برادر شما گفتی گوشت تازه است در صورتیکه یخ زده بود و تازه نبود.؛در پاسخ به من گفت عزیزم من نوشته بودم که ؛گوشت بوقلمون تازه رسید؛ منظورم این بود که گوشت بوقلمون تازه رسیده یعنی همین حالا برام رسیده من که نگفته بودم گوشت تازه است.