بعد از گذشت یک هفته از زلزله هائیتی گروه‌های امداد و نجات دو زن را زنده از زیر آوار بیرون آوردند . یک دختر ۲۵ ساله به نام هاتلین لوزاما اولین زنی بود که بعد از یک هفته از زیر آوار متعلق به یک مرکز خرید بیرون آمد و این در حالی بود که به گفته گروه امداد وضعیت خوبی داشت هم‌چنان هوشیار بود.دومین زن نیز آنا زیزی نام دارد که با وجود داشتن ۷۰ سال سن از میانه‌ خرابه‌های یک کلیسا و در حالی که کاملا هوشیار بود نجات پیدا کرد.گروه‌های امداد زمانی که آنا را از زیر آوار بیرون کشیدند به شدت متعجب بودند !!!!

لطفا بعد از خواندن متن بالا به سوالات ذیل پاسخ مناسب بدهید :

-دلیل تعجب زایدالوصف گروههای امداد چه یوده است؟

-آیا زن بودن موجودات فوق می تواند تنها دلیل زنده ماندن انها بوده باشد؟

*نوجه داشته باشید که تا کنون این اتفاق در هیچ جایی و برای هیچ مردی اتفاق نیافتاده است!

-زن اول که در یک مرکز خرید پیدا شده است هیج! چون از خودمان است اما زن دوم در کلیسا چه می کرده است ؟

الف-کلیسا در طبقه زیرین یک مرکز خرید بوده و نامبرده از بالا به پایین سقوط کرده است؟

ب-زلزله یک بلای آسمانی است و دقیقا به همین دلیل نازل شده است؟

*توجه شود که اکثر خانمها تمایل دارند که همسرانشان به شکل آزمایشگاهی و بدون مادر متولد شده باشند

-دلیل زنده ماندن هر دو زن به این خاطر بوده که منوجه زلزله نشده اند اولی کماکان مشغول خرید بوده و در کنار زن دوم هم یک گوشی تلفن پیدا شده است؟

-دلیل زنده ماندن زن دوم بخشوده شدن گناهان وی بوده است؟

*توجه شود می گویند :

خدا در ابتدای امر مرد را آفرید دید تشنه است آب برایش آفرید دید گشنه است برایش غذا آفرید دید تاریکست و جلو پایش را نمی بیند روز را آفرید  و در انتهای امر دید هیچ غمی ندارد  زن را آفرید