ضمن خیر مقدم به بخش خصوصی جهت ورود به صنعت دخانیات به عنوان اولین پیشنهاد مطرح می کنم که این سیگار با هر توتونی و با هر شکل و سایزی که تولید شد  به نام سیگار ملی نامگذاری شود.

و اما در ادامه چند طرح برای تبلیغ و پخش از سیمای ملی

الف-شخصی با خیال کاملا آسوده بر روی صندلی یک خودرو ملی (فرق نمی کند سمند باشد یا مینیاتور-تاکیر بر ملی بودن آن است) لم داده و دارد کام عمیقی از سیگار ملی می گیرد در همین حال صدای گوینده پخش می شود که سیگار ملی سیگار شما یا ایرانی جنس ایرانی مصرف کن

ب-فوتبال تیم ملی در دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2012 از سیمای ملی در حال پخش شدن است دوربین در هنگام پرتاب یک ضربه اوت بر روی یک پلاکارد با عبارت زیر فوکوس می کند ؛سیگار ملی حامی تیمهای ملی فوتبال؛

ج-مردی خسته از کار روزانه در صف اتوبوس یا مترو یا قطار شهری ایستاده است و با چهره ای کاملا درهم منتظر آمدن وسیله نقلیه عمومی است در همین حال آه بلندی می کشد بلافاصله گوینده تلویزیونی با صدایی خش دار می گوید چرا آه سیگار ملی بکشید؛

د-تصاویری از دود حاصل از پرتاب ماهواره امید به فضا نشان داده می شود .تصویر بعدی موشک سجیل یا شهاب را نشان می دهد و در سکانس آخر یک ایرانی را نشان می دهد که بسرعت لباسهایش از قومی به قوم دیگر عوض شده و نهایتا تصویر ثابت بر روی فرد قرار می گیر مرد مذکور پک محکمی به سیگار زده و دود آنرا به سمت دوربین فوت می کند دود حاصل نهایتا به شکل سیگار ملی در می آید.