وزیر محترم واردات

احتراما مایلم باستحضار برسانم که اینجانب در جریان خرید های منزل متوجه شدم با توجه به اینکه اقلام ذیل در ایران تولید شده نوع خارجی آنهم وارد شده و به وفور در بازار موجود است لذا با توجه به اینکه این اقلام از تکنولوژی بالایی برخوردار نمی باشد لطفا  در صورت صلاحدید دستور فرمائید نسبت به عدم صدور مجوز واردات برای این اقلام اقدام لازم صورت پذیرد :

-      شلوار پیژاما (نوع پاکستانی آنرا اینجانب به اشتباه از زیست خاور خریدری نمودم.)

-      شلوارک

-      شیر پاکتی روزانه

 

زیاده عرضی نیست

با آرزوی توفیق برای شما و آن وزارتخانه محترم