علیرغم عدم اطلاع اینجانب از ادبیات سیاسی اما معتقدم که جایزه طنز سیاسی امسال بایستی به آقای منوچهر متکی تعلق بگیرد.دلیل نامزد کردن ایشان برای احراز این جایزه گفتمان سیاسی نامبرده می باشد که به عنوان شاهد مهمترین سند خود را ارائه می نمایم.ایشان در پاسخ سوال خبرنگار در خصوص حضور خانواده بن لادن در ایران گفت :

شروع خبر :

 "به گزارش خبرآنلاین منوچهر متکی پنجشنبه با حضور در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم درباره اینکه «اخیرا موضوع حضور خانواده بن لادن در ایران از سوی رسانه های خارجی مطرح شده است» گفت: مدتی قبل سفارت عربیتان طی یادداشتی خبر داد یکی از دختران بن لادن در سفارت عربستان است.

متکی تصریح کرد: نمی دانیم چگونه به سفارت عربستان رفته و چگونه وارد کشور شده است.

منوچهر متکی بدون اشاره به اینکه آیا این دختر که دختر بن لادن خوانده شده از کشور خارج شده است گفت: برای ما هنوز هویت او محرز نشده که دختر بن لادن است."

پایان خبر

همانطور که ملاحظه کرید نامبرده در آن واحد عملکرد چندین وزارتخانه را زیر سوال برده است.

اولا نمی داند که نامبرده واقعا کیست

دوما چگونه وارد ایران شده است.

سوما کی وارد شده است

چهارما چگونه به سفارت عربستان رفته است.

**تازه بر فرضی که ادعای نامبرده درست باشد آیا نامبرده نمی توانست از عبرت یا عباراتی بهتر از قبیل " در دست بررسی است و غیر " استفاده کند