الو مجری محترم رسانه ملی من از آقای احمدی نژاد ریاست جمهور محترم یک سوال داشتم.

خواهش میکنم بفرمائید.

آقای دکتر احمدی نژاد چه خوابی برای ما دیدی که میگی جمعیت رو افزایش بدهیم.آیا جنگی چیزی تو راه داریم.چه خبره؟؟ ناقلا؟؟ما همینجوریش تو خرج همین دو تا موندیم بقیه شون رو چیکار کنیم.